GAZ I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Oferujemy wykonawstwo w zakresie budowy, remontów i modernizacji:

  • sieci i instalacji gazowych
  • stacji gazowych, układów technologicznych, automatyki AKPiA
  • sieci i instalacji wodociągowych
  • sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • przepompowni ścieków, zbiorników przeciwpożarowych, oczyszczalni ścieków
  • ochrony antykorozyjnej
  • melioracji wodnych