PGI - PROCAD GROUP INFRASTRUCTURE


Przedsiębiorstwo PGI działa od 2015 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest realizacja inwestycji w zakresie budownictwa infrastruktury inżynierskiej.

Celem firmy jest wypracowanie i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym.

PGI jako generalny wykonawca robót realizuje kompleksowe projekty wielobranżowe w sektorach:

 • Energetycznym
 • Wojskowym
 • Kolejowym
 • Inżynierii lądowej

Zapewniamy kompleksową obsługę realizacji inwestycji z wykorzystaniem własnego potencjału. Ciągły rozwój firmy poprzez rozszerzanie zakresu działalności pozwala umacniać pozycję na rynku infrastruktury oraz stabilność finansową firmy.

Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług, mających duży wpływ na finalny efekt powierzonych nam zadań.

Dynamiczny rozwój firmy znajduje odzwierciedlenie we wszystkich sektorach prowadzonej działalności. Celem firmy jest dostarczenie Klientom usług najwyższej  jakości w sposób rzetelny i terminowy.

Wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie  kadry inżynierskiej pozwalają  realizować indywidualne wizje oraz koncepcje Inwestorów.

DLACZEGO MY?

PGI to przedsiębiorstwo należące do grona liderów działających na rynku robót energetycznych, telekomunikacyjnych i budowlanych, oferujące najwyższą jakość świadczonych usług.

Inwestycje wykonywane są w oparciu o najnowsze technologie i materiały spełniające wysokie wymagania klientów.

PGI to spółka zdolna zarządzać wielobranżowymi kontraktami, pracująca w każdych warunkach. Potencjał sprzętowy i dobra organizacja realizowanych przedsięwzięć zapewnia, że projekty wykonywane są w ustalonych terminach.


JAKOŚĆ ZOBOWIĄZUJE

CO ROBIMY?

Zadowolenie klientów z jakości świadczonych usług jest głównym kryterium oceny naszej pracy.

Strategią PGI jest osiągnięcie celów  poprzez wykonywanie usług o wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie, a przede wszystkim zaspokajających potrzeby klientów.

Kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy firmy, zdobywanie kwalifikacji i podnoszenie wiedzy pracowników, otwartość na najnowsze rozwiązania technologiczne, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i jasne wyznaczanie celów.

PGI oferuje następujące grupy produktowe:

 • Elektroenergetyka
 • Telekomunikacja
 • Układy drogowe
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • OZE
 • Gospodarka wodno-ściekowa, gazowa, sieci i instalacje p. poż.
 • Systemy zabezpieczenia technicznego.
BlogNasze obecne realizacje Pozostałe