+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

Zrealizowane inwestycje

Dostawa i montaż telemechaniki i zabezpieczeń polowych dla przebudowy rozdzielni RS Rzeszów Plac Targowy. Firma PGI zrealizowała budowę rozdzielni RS Rzeszów. Zakres prac obejmował: wymianę zabezpieczeń na EX Bel_Z, konfigurację i rozruch zabezpieczeń, montaż, konfigurację i uruchomienie szafy telemechaniki MST2, edycję stacji w systemie WINDEX, uruchomienie kanału inżynierskiego.
Zobacz więcej
Budowa linii kablowych SN 15 kV dla zasilania Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych w Wieruchowie. Firma PGI zakończyła budowę linii kablowych średniego napięcia – 15kV dla zasilania Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych w Wieruchowie (BANK PKO). Budowa polegała na wybudowaniu zasilania podstawowego (długość kabla 5km) oraz zasilania rezerwowego (długość kabla 4km). Dodatkowo wybudowaliśmy złącze kablowe średniego napięcia. Dokonaliśmy również rozbudowy pól zasilających ze stacji 110/15kV o układy zabezpieczeń oraz telemechaniki.
Zobacz więcej
Projekt budowy przyłącza wodociągowego zasilania w wodę rejonu Nabrzeża WOC i Nabrzeża Oliwskiego z ujęć ZMPG S.A. Budowa przejścia kablowego – średniego napięcia SN 15 kV i światłowodowego pod kanałem portowym ( martwa rz. Wisła) w Porcie Gdańsk wraz z rozbudową sieci teletechnicznej oraz budową stacji transformatorowej T-18 i podłączeniem jej do istniejącej sieci portowej.
Zobacz więcej
Budowa dwutorowej linii kablowej SN 30 kV wraz z linią światłowodową – zasilanie stacji zdawczo-odbiorczej. Zabudowa stacji zdawczo-odbiorczej 23 polowej wraz z telemechaniką. Budowa linii kablowych SN 30kV zasilających stacje obiektowe 12 szt. Wyposażenie komór transformatorowych – 7 szt. Prace wykonywane na zlecenie zakładu EUROMETAL S.A. Grupa EKO- ŚWIAT, z siedzibą w Bogumiłowie, ul. Ekologiczna 2.
Zobacz więcej
Budowa linii kablowych SN, rozdzielnicy 2-polowej SN w RPZ Retkinia. Zakres wykonanych robót: - budowa dwutorowej linii kablowej SN - dodatkowe wyposazenie słupa 110kV, wprowadzenie linii kablowych na słup 110kV - zabudowa 2-polowej rozdzielnicy SN - sprawdzenie oraz uruchomienie 2-polowej rozdzielnicy SN.
Zobacz więcej