TELEKOMUNIKACJA

Oferujemy wykonawstwo w zakresie budowy, remontów, modernizacji oraz utrzymania sieci i urządzeń/systemów telekomunikacyjnych/teletechnicznych:
  • budowa sieci magistralnych i rozdzielczych
  • budowa linii telekomunikacyjnych kablowych  (miedzianych i światłowodowych)
  • budowa sieci szerokopasmowych, sieci okablowania strukturalnego
  • budowa kanalizacji teletechnicznej