REALIZACJE ZAKOŃCZONE

Remont sieci elektroenergetycznej oraz dróg i placów - Przemyśl

Remont sieci elektroenergetycznej oraz dróg i placów - Przemyśl

Remont sieci elektroenergetycznych oraz dróg i placów obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie: nawierzchni asfaltowych, stanowisk parkingowych, ciągów pieszych, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oświetlenia zewnętrznego, nagłośnienia placu apelowego, remont trybuny oraz zagospodarowania zieleni.

Remont sieci elektroenergetycznej oraz dróg i placów - Przemyśl
Remont sieci elektroenergetycznej oraz dróg i placów - Przemyśl
Wstecz