REALIZACJE ZAKOŃCZONE

Rozbudowa infrastruktury w Porcie Gdańskim

Rozbudowa infrastruktury w Porcie Gdańskim

Wykonanie przewiertu pod kanałem portowym  w Porcie Gdańsk z rozbudową sieci teletechnicznej  oraz budową stacji transformatorowej T-18 z

podłączeniem jej do istniejącej instalacji sieci  portowej.

Rozbudowa infrastruktury w Porcie Gdańskim
Rozbudowa infrastruktury w Porcie Gdańskim
Wstecz