+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

POLITYKA JAKOŚCI

PGI Sp. z o.o. za nadrzędny cel stawia osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług dla zachowania silnej pozycji na rynku, spełnienia standardów normy oraz zdobycia zadowolenia i satysfakcji Klientów.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 

- ciągłe doskonalenie i wykorzystywanie potencjału intelektualnego pracowników,

- terminowe wykonywanie usług o najwyższej jakości,

- kształtowanie partnerskich relacji z Klientami,

- zamawianie materiałów i usług u sprawdzonych dostawców,

- zapewnienie Klientom usług zgodnie z obowiązującymi wymagania prawnymi i regulacjami,

- bezpośrednie nadzorowanie przez kierownictwo spółki procesu doskonalenia systemu zarządzania jakością poprzez dokonywanie okresowych przeglądów systemu, zarządzanie audytami oraz monitorowanie i ocenę skuteczności wyznaczonych działań korygujących i innych doskonalących.