Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych jest

PGI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. Maczka 11
95-040 Koluszki
REGON 361056481, NIP 7282801558

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?
Przetwarzamy tylko te dane, których przetwarzanie jest zgodne z prawem, w szczególności z
postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

CEL PRZETWARZANIA
Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy.
Kolejnym celem przetwarzana danych jest nasza statystyka.
Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych w innych celach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA
Działamy zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych partnerów. W szczególności korzystamy z pomocy
1)    firm przewozowych i kurierskich ;
2)    firm hostingowych;
3)    zewnętrznych systemów płatności;
4)    firm doradczych.
Podmiotom tym przekazujemy tylko takie dane, które są konieczne do wykonania umowy lub przekazanie których dopuszcza prawo. Nie sprzedajemy Państwa danych.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Macie Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.
Macie Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostować swoje dane osobowe lub je usunąć.
Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania, względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda lub żądać ich przeniesienia.
Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Dane przechowujemy na czas trwania Umowy oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Nie przewidujemy przechowywania danych ponad ten okres.