POLITYKA JAKOŚCI

PGI Sp. z o.o. za nadrzędny cel stawia osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług dla zachowania silnej pozycji na rynku, spełnienia standardów normy oraz zdobycia zadowolenia i satysfakcji Klientów

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie i wykorzystywanie potencjału intelektualnego pracowników,
  • terminowe wykonywanie usług o najwyższej jakości,
  • kształtowanie partnerskich relacji z Klientami,
  • zamawianie materiałów i usług u sprawdzonych dostawców,
  • zapewnienie Klientom usług zgodnie z obowiązującymi wymagania prawnymi i regulacjami,
  • bezpośrednie nadzorowanie przez kierownictwo spółki procesu doskonalenia systemu zarządzania jakością poprzez dokonywanie okresowych przeglądów systemu, zarządzanie audytami oraz monitorowanie i ocenę skuteczności wyznaczonych działań korygujących i innych doskonalących.