+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

O firmie

PGI Sp. z o.o. świadczy usługi budowalno-montażowe w zakresie sieci i instalacji elektroenergetyki i telekomunikacji. Swoje usługi kierujemy dla sektorów: energetyki, łączności, energii odnawialnej, wojskowego oraz kolejowego. Zapewniamy kompleksową obsługę realizacji inwestycji z wykorzystaniem własnego potencjału. Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług, mających duży wpływ na finalny efekt powierzonych nam zadań.

Realizowane przez nas prace  obejmują:

  • budowę i remont  sieci napowietrznych nN, SN, WN
  • budowę i modernizację sieci kablowych nN, SN, WN
  • montaż i instalację kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych,
  • budowę i modernizację GPZ-ów,
  • zasilanie obiektów handlowo-usługowych,
  • budowę kanalizacji teletechnicznej,
  • budowę sieci magistralnych i rozdzielczych,
  • budowę linii telekomunikacyjnych kablowych (miedzianych i śiwatłowodowych).