HISTORIA

  • 03.03.2015 r. - powołanie spółki  PGI Sp. z o.o. (PROCAD  GROUP  INFRASTRUCTURE)
  • 2015-2019r. - realizacja umów budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej dla sektora    elektroenergetycznego, kolejowego, telekomunikacyjnego
  • 2019r. - rozpoczęcie realizacji robót budowlano-montażowych dla sektora wojskowego
  • 2022r. - budowa zaplecza magazynowo-produkcyjnego PGI
  • 2023r. - budowa budynku biurowego w Koluszkach przy ul. Gen. Maczka
  • 2023r. - uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz koncesji MSWiA