+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Oferujemy wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie:

  • budowy sieci i instalacji wodociągowych
  • budowy sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • budowy pompowni, przepompowni ścieków, zbiorników przeciwpożarowych, oczyszczalni ścieków
  • ochrony antykorozyjnej
  • melioracji