FIRMA

PROCAD GROUP INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.


ul. Generała Maczka 11, 95-040 KOLUSZKI
NIP: 728 280 15 58, REGON: 361056481

 

Marcin Sobocinski
Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny


Przemysław Budziewski
Wiceprezes Zarządu

 

Łukasz Rosiński
Dyrektor ds. Wykonawstwa

 

Małgorzata Kozera

Dyrektor Handlowy


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000548357 przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł