+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

FIRMA

Marcin Sobocinski

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

 

Przemysław Budziewski

Wiceprezes Zarządu

 

Łukasz Rosiński

Dyrektor ds. Wykonawstwa

 

PROCAD GROUP INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.

ul. Generała Maczka 11, 95-040 KOLUSZKI

NIP: 728 280 15 58, REGON: 361056481

 

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000548357 przez Sąd Rejonowy dla

Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego.

 

Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł