+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

ENERGETYKA

Oferujemy wykonanie robót budowlano-montażowych  w zakresie:

Stacji elektroenergetycznych SN/nN i WN/SN:

  • budowa i zagospodarowanie stacji elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń elektrycznych, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, montaż i uruchomienie rozdzielnic WN, SN, nn
  • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz automatyki zabezpieczeniowej stacji 
  • układy połączeń sieciowych, telemechaniki, łącza inżynierskie,
  • obwody pierwotne oraz wtórne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS), stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych
  • układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Linie elektroenergetyczne nN, SN, oraz WN:

  • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
  • kablowe linie elektroenergetyczne,
  • wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW.
  • pomiary pomontażowe aparatów, urządzeń oraz linii elektroenergetycznych