ENERGETYKA

Oferujemy wykonawstwo w zakresie budowy, remontów i modernizacji:

  • stacji elektroenergetycznych
  • napowietrznych i kablowych linii energetycznych
  • systemów rozliczeniowych energii
  • budowa systemów łączności i układów telemechaniki stacji elektroenergetycznych

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, niezbędnym do profesjonalnej obsługi sprzętem technicznym oraz pomiarowym.