+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

Energetyka

Oferujemy wykonawstwo w zakresie budowy:

Stacje elektroenergetyczne SN/nN i WN/SN:

 • Zabudowa i zagospodarowanie stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni,
 • instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw,
 • układy połączeń sieciowych telemechaniki, sieci LAN, łącza inżynierskie,
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS), stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych
 • układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Linie elektroenergetyczne nN, SN, oraz WN:

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • kablowe linie elektroenergetyczne,
 • wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW.

Współpracujemy z:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
 • PKP PLK S.A.
 • 12 TOL.