+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

Aktualności

Przebudowa rozdzielni 15kV GPZ Pabianice.

Przebudowa rozdzielni 15kV GPZ Pabianice.

Firma PGI Sp. z o.o. wykonywała roboty budowlane dotyczące przebudowy rozdzielni 15 kV GPZ Pabianice. Z pomieszczeń rozdzielnicy została usunięta istniejąca aparatura elektroenergetyczna. W miejsce zdemontowanych urządzeń została wbudowana podłoga techniczna systemu WAPPEX, na której zainstalowano 25 polową rozdzielnicę SN 15 kV. Pod podłogą techniczną zainstalowano system koryt kablowych umożliwiających prowadzenie tras kablowych. Na przeciwko rozdzielni zostały ustawione dwie szafy licznikowe z licznikami do pomiaru w polach rozdzielni. Zostały wybudowane również dwa stanowiska transformatorów potrzeb własnych z kompensacją. W modernizowanych pomieszczeniach została wykonana nowa instalacja oświetleniowa oraz alarmowa i pożarowa.

Wstecz