+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

Aktualności

Dęblin - 12TOL - Wielofunkcyjny Port Lotniczy - etap I- VI

Dęblin - 12TOL  -  Wielofunkcyjny Port  Lotniczy - etap I- VI

Zrealizowaliśmy 6 etapów modernizacji systemu elektroenergetycznego - 12 TOL - Wielofunkcyjny Port Lotniczy.

Zakres prac obejmował budowę:
- linii kablowych SN
- linii światłowodowych
- stacji transformatorowych: ST PORT, ST Calvert, ST 45a, ST 50, ST KOL
- modernizacja pól odpływowych w GPZ Dęblin, oraz RS Dęblin
- wykonanie telemechaniki budowanych stacji transformatorowych oraz ich odwzorowanie w systemie windex
- wykonanie EAZ

Wstecz