+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

Aktualnie realizowane inwestycje

Budowa dwutorowej linii kablowej SN-15 kV oraz linii światłowodowej relacji RPZ Kalinko - RPZ Kruszów wraz z budową stacji RPZ Kruszów.

Wstecz