+48 44 715 21 00       Fax +48 42 235 17 11

AKTUALNE

PARK WODNY LISOWICE Budowa Parku Wodnego w Lisowicach obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowy budynków: restauracji, wakeboardu, toalet, monitoringu; zjeżdżalni wodnej, toru wakeboardowego, parku linowego, układu drogowego, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych, tarasów widokowych, mostków oraz pomostów komunikacyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, plaży rekreacyjnej wraz z infrastrukturą, sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych
Zobacz więcej
Budowa linii kablowych SN, rozdzielnicy 2-polowej SN w RPZ Retkinia. Zakres wykonanych robót: - budowa dwutorowej linii kablowej SN - dodatkowe wyposazenie słupa 110kV, wprowadzienie linii kablowych na słup 110kV - zabudowa 2-polowej rozdzielnicy SN - sprawdzenie oraz uruchomienie 2-polowej rozdzielnicy SN
Zobacz więcej